Kupte si ready made společnost a podnikejte ihned.

Ready made sro jsou společnosti založené za účelem prodeje.

Nabízíme prodej společností s nulovou historií, ale také společnosti které jsme vykoupili.

Šetřete svůj čas a energii, věnujte se svému podnikání. Nemusíte čekat na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nemusíte řešit splacení vysokého základního kapitálu. Založení společnosti sro jsme již udělali za vás.

Výhody ready made sro: po vyřízení notářského zápisu můžete jako nový jednatel ihned začít za firmu jednat. Naše společnosti na prodej mají uzavřené účetnictví a zdarma vedené účty u Raiffaisen bank.

Nabízíme likvidace i výkup
obchodních společností.

Dozvědět se více

 

 

 

Co přináší rok 2016 v oblasti daní?

V předchozích článcích jsme vás informovali o záměrech zákonodárce pro rok 2016. Rychlost, s jakou dochází ke změnám v daňovém sektoru, nepochybně vyžaduje neustálou ostražitost a přizpůsobivost podnikatelů. Která podání je nutné odevzdávat finančnímu úřadu elektronicky? Jak správně vyplnit kontrolní hlášení? Co lze očekávat od elektronické evidence tržeb? A kdy budou účinné změny týkající se daně z nabytí nemovitých věcí? Situaci jsme pro vás zmapovali v následujících řádcích.

Jsme úspěšní

Ne že bychom se chtěli chlubit a jen tak se plácat po zádech jak se nám již pátým rokem daří plnit přání našich klientů, ale zjistili jsme vážnou skutečnost: nás, naši reklamu a název společnosti Office Park Brno zneužívá nedávno založená společnost, která se na webech tváří jako my.

Dokonce používá i stejné slovní spojení, parazituje na našich reklamních kampaních nejen na webu, ale především v rádiích. Vytváří tak prostor pro nekalou soutěž, poskytuje nekvalitní služby a tím kazí naše dobré jméno a ničí naši obchodní značku.

Novinky v oblasti výběru daní a daňové legislativy

O tom, že mezi priority zákonodárce aktuálně patří zejména řádný výběr daní, nelze mít pochyby. Na podnikatele se však vlivem toho přenáší řada nových povinností a úkolů, včetně přidané administrativní zátěže. S účinností od 1. ledna 2016 by mělo dojít hned ke dvěma zásadním změnám – zavedení tzv. kontrolního hlášení a spuštění první fáze elektronické evidence tržeb.

Novelizace v roce 2015.

Na co je třeba se připravit?

Zatímco rok 2014 se nesl ve znamení kompletní revoluce v oblasti soukromého práva, rok 2015 je z pohledu novelizací právních předpisů klidnější. Přesto byly schváleny některé významné změny, s nimiž by se podnikatelé i obchodní korporace měli seznámit.

V následujícím článku vám přinášíme přehled důležitých novinek účinných od 1. ledna 2015.

Povinnosti společností k uveřejňování údajů na webových stránkách

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon o obchodních korporacích

S ohledem na skutečnost, kdy nabyl účinnosti zákon o obchodních korporacích dne 1. 1. 2014 mi dovolte vás informovat o povinnostech společností (a.s. a s.r.o.) k uveřejňování některých údajů na internetových stránkách.

Dle ust. § 7 odst. 2 ZOK je akciová společnost bez zbytečného odkladu po svém vzniku, a dále průběžně, povinna uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy,...

Stránky

OFFICE PARK služby s.r.o.

Třída kpt. Jaroše 3
602 00 Brno, Česká republika

IČO: 02 097 273, DIČ: CZ 02 097 273

bankovní spojení: FIO banka
2200188764/2010

e-mail: monika@officeparkbrno.cz
mob.: +420 606 127 494
tel.: +420 544 509 617
recepce: +420 544 509 600

VAŠE VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘ
Třída kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
www.officeparkbrno.cz

© 2013 OFFICE PARK CZ spol. s r.o. / webdesign grafické studio Opti-Mystic / webmaster megahosting.cz